Banks: ธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ครอบคลุมที่การใช้จ่าย
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน SPRL 1.50% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 ล้านบาท
ธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน SPRL 1.50% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 ล้านบาท
สินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ กู้ได้หลากหลายช่องทาง
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน SPRL 1.50% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมาของธนาคารอิสลาม

ก่อนการก่อตั้งธนาคารอิสลามในปี 2537 ทางรัฐบาลได้ที่การลงนามในโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจประกอบไปด้วยประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเชีย โดยไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจาก 3 ประเทศที่ได้มีการร่วมมือกันจะมีชาวมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งชาวมุสลิมจะ ดำเนินชีวิตตามหลักของศาสนาอิสลามจึงมีการศึกษาเพื่อที่จัดตั้งธนาคารอิสลาม ibank ขึ้นมา ในปี 2540 ทางรัฐบาลได้มีการเชิญชวนให้ธนาคารต่างๆ เปิดธนาคารแบบอิสลามซึ่งมีธนาคารศรีนครได้มีการตอบสนองด้วยเปิดตามหลักการศาสนาอิสลามแต่เนื่องจากที่ธนาคารศรีนครประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินทำให้ธนาคารศรีนครปิดตัวลงโดยผู้ที่ได้เงินฝากกับธนาคารศรีนครจะได้รับเงินฝากคืนครบทุกคน ในปี พ.ศ. 2541รัฐบาลได้มีการจัดตั้งอิสลามแบงค์ขึ้นมาเพื่อที่จะบริการทางด้านการเงินเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามที่สตูลเป็นครั้งแรก จากนั้นก็ได้มีการขยายธนาคารอิสลามไปเปิดบริการการเงินที่ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลาบางอำเภอซึ่งได้แก่ อ.สะบ้าย้อยและอ.หาดใหญ่และในกรุงเทพ ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2545 การก่อตั้งธนาคารอิสลาม ibank ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่ให้ธนาคารอิสลามถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

สัญลักษณ์ของธนาคารอิสลาม

ความหมายของสีที่ธนาคารอิสลามได้เลือกมาจะมีความหมาย เช่น สีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงามและความมั่นคง สีเหลืองทองหมายถึง พลังแห่งความสว่างของศาสนาอิสลามนั้นให้ความสว่างไสวแก่ทุกคนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน มีความโอบอุ้มซึ่งกันและกัน รูปตัว Ibank เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับสื่อสารโฆษณาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอิสลาม ibank หรือจะมองว่าอักษรตัวแรกของภาษาอาหรับประกอบด้วย อลีฟและอักษรตัว I “ไอ” ในคำภาษาอังกฤษย่อมาจาก “ดาวสีเหลืองทองหมายถึง ความเป็นผู้นำที่มีความก้าวหน้าและมีความยั่งยืน

ธนาคารอิสลามสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนบ้าง

ปัจจุบันธนาคารอิสลาม ibank มีการขยายสาขาเพื่อที่จะรองรับผู้ใช้บริการด้านการเงินโดยธนาคารอิสลามสาขาทั้งหมด 95 สาขา ธนาคารอิสลามได้เพิ่มทุนจาก 1,000 ล้านบาทเป็นจำนวน 31,230 ล้านบาทมีผู้ถือหุ้นเป็นกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ถือหุ้นหลักและที่ตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่ 66 อาคารนวม ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 สามารถทำการติดต่อธนาคารอิสลาม call center ที่ 02-650-6999 หรือจะติดตั้งแอพธนาคารอิสลามเพียงแค่ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นชื่อว่า iBank Financing ผู้ที่ดาวน์โหลดแอพธนาคารอิสลามสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกันที่ให้วงเงินสูงและสินเชื่อธนาคารอิสลามอื่นๆได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งทำการนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารในการขอกู้เงินธนาคารอิสลามซึ่งผู้ขอสินเชื่อธนาคารอิสลามสามารถตรวจสอบสถานะการขอสินเชื่อธนาคารอิสลามได้

Scroll to Top