ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น


ขอให้นักศึกษาติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชานี้

 

1. PIC-C

เป็น Compiler ภาษา C สำหรับ Microcontroller ตระกูล PIC

http://sw.learninginventions.org/picc/

การเข้าไปโหลดโปรแกรมจะต้องมี username และ password (ถามได้จาก อาจารย์ หรือผู้ประสานงานกลุ่ม)

 

วิธีติดตั้ง

1. โหลด registry file ลิขสิทธิ์ต่อไปนี้มา แล้วแตกไฟล์ออกไปเก็บไว้

– CCS_Registration_Files 2016.zip (หรือไฟล์ใหม่ที่สุดที่มี)

 .
2. โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม PIC-C (เลือกรุ่นใหม่ที่สุด)

– ไฟล์ชื่อ pcwhdupd 5.xxx.exe

 .
3. ขณะติดตั้ง จะถูกถามหา registry file ก็ชี้ไปยัง folder ที่แตกไฟล์ไว้ในข้อ 1

 

2. Firmware Downloader

ใช้โหลด HEX ไฟล์ที่ได้จากการ Compile โปรแกรมภาษา C ลงไปยัง Microcontroller ผ่านทาง Bootloader

Download Firmware Downloader

 

3. Driver สำหรับ USB 2 Serial Adapter

ทำให้คอมพิวเตอร์เห็นอุปกรณ์เป็น COM Port

http://files.learninginventions.org/Micro%20Lab%20(261314)/MCP2221%20Windows%20Driver%202014-10-09.zip