การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา LOGO


การเพิ่ม Block ใน Tinker (Blockly)

ใครที่อยากเพิ่ม Block ใน Tinker (Blockly สำหรับเขียนภาษา Logo ให้กับ GoGo Board) ให้ลองอ่านตัวอย่างนี้ครับ วันนี้นั่งงมวิธี ไม่อยากลืมเลยขอเขียนจดเอาไว้


การใช้งาน Clock Module ด้วยภาษา LOGO

  คุณสมบัติ สามารถเรียกดู วัน/เดือน/ปี และ ชั่วโมง/นาที/วินาที  ในเวลาปัจจุบันได้ date : บอกวัน 1-31 month : บอกเดือน 1-12 year : บอกปี เป็น ค.ศ เช่น 2013 = 13 hour : บอกชั่วโมง 0-23 minute : บอกนาที 0-59 second : บอกวินาที 0-59   ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม to hourlyBeep forever [ if minute = 0 and second = 0 […]