สินเชื่อแคชจอย

สินเชื่อแคชจอย

สินเชื่อแคชจอยเปิดให้กู้เงินผ่านสินเชื่อที่หลากหลาย
เงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 1 ล้านบาท

สินเชื่อแคชจอยอนุมัติวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

การสมัครสินเชื่อแคชจอยจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,000,000 บาทซึ่งจะมีข้อกำหนดในการอนุมัติวงเงินคือ ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทจะอนุมัติวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ ส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทจะอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อแคชจอยได้จะต้องมีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป การพิจารณาอนุมัติวงเงินจะขึ้นอยู่เจ้าหน้าที่แคชจอยเท่านั้นซึ่งขั้นตอนในการอนุมัติเจ้าหน้าที่แคชจอยจะใช้เอกสารของผู้สมัครสินเชื่อแคชจอยประกอบการพิจารณา สินเชื่อ kashjoy จะมีการกำหนดอายุตั้งแต่ 20 ปีถึง 55 ปี จะต้องเป็นพนักงานประจำที่มีอายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครสินเชื่อแคชจอยจะต้องอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดชลบุรีเท่านั้น ในการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแคชจอยจะมีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับจะต้องไม่เกิน 25% ต่อปี ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ทางบริษัทแคชจอยสามารถเก็บดอกเบี้ยผิดนัดได้แต่จะไม่เกินที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ส่วนค่าสมัครสินเชื่อแคชจอยจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมรายปี ถ้าต้องการจะปิดนัดชำระหนี้ก่อนกำหนดก็สามารถปิดได้ทันทีโดยจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อแคชจอย

ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อแคชจอยจะต้องมีการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีโดยผู้ที่มีรายได้ประจำจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชน เอกสารการแสดรายได้ของผู้สมัครสินเชื่อแคชจอยซึ่งจะประกอบไปด้วยสลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกันแต่ถ้าผู้สมัครสินเชื่อแคชจอยไม่มีสลิปเงินเดือนจำเป็นจะต้องใช้สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารยกเว้นธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส จะไม่สามารถใช้เพื่อโอนเงินได้ เมื่อผู้สมัครเตรียมเอกสารที่เรากล่าวมาเรียบร้อยแล้วสามารถทำการสมัครสินเชื่อเงินด่วนได้ทันทีโดยการสมัครให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์แคชจอย หลังจากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่แคชจอยโทรติดต่อกลับมาเพื่อทำการนัดส่งเอกสารซึ่งจะส่งข้อมูลผ่านทาง Messenger เท่านั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อแคชจอยจะทำการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อแคชจอย เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลการอนุมัติวงเงินผ่านทาง SMS เท่านั้น 

สินเชื่อแคชจอยเช็คบูโรไหม

ใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อแคชจอยแต่มีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีอาจจะสงสัยว่า สินเชื่อแคชจอยเช็คบูโรไหม สำหรับการสมัครสินเชื่อแคชจอยจะมีการเช็คเครดิตบูโรซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 12 บาทต่อครั้ง และแคชจอยกี่วันอนุมัติจะใช้ระยะเวลา 3-5 วันทำการก็ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อแคชจอยแล้ว 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

up เงินด่วนบริการเงินด่วนฉุกเฉินผ่านแอพ scb
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
สูงสุด 20,000 บาท
ผ่อนของในลาซาด้าล่าสุด ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
Scroll to Top