table of content


เคล็ดลับการทำสารบัญ Conference Proceeding โดยใช้ MS Word

ผมมีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ โดยหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือรวบรวมเอกสารวิชาการที่มีการนำเสนอมารวมเล่มเป็น conference proceeding ฟังดูไม่น่ายาก มีต้นฉบับเป็นไฟล์ Word ประมาณ 80 ไฟล์ แค่ต้องแยกแยะหมวดหมู่และทำสารบัญ แต่พอเอาเข้าจริง งานนี้หินน่าดู ต้องไปศึกษาหาเคล็ดลับของ Word มาใช้หลายอย่าง .. ไหนๆ ทำแล้วก็เลยขอบันทึกไว้ที่นี่เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นครับ  ใครไม่เคยทำสารบัญอัตโนมัติใน Word แนะนำว่าไปลองเล็นก่อน แล้วกลับมาอ่านครับ อย่างแรกเลยถ้าอยากดูตัวอย่างที่เสร็จแล้วก็โหลดได้ครับ ขั้นตอนคร่าวๆ มีดังนี้ การรวมไฟล์ Word หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกัน – อันนี้ไม่ยาก  เลือกเมนู “Insert / Object / Text from file” แล้วเลือกไฟล์ Word ที่ต้องการทั้งหมดก็เรียบร้อย  เคล็ดลับมีนิดหน่อยคือไฟล์ที่เราใช้ import เข้ามานั้นควรมี Style ต่างๆ ที่ต้องใช้ไว้ก่อนให้ครบ   […]