Scratch


การทำ Scratch รุ่นปรับปรุงให้ใช้งานได้บน Raspberry Pi

เนื่องจากทางห้องวิจัย LIL ได้พัฒนาโปรแกรม Scratch รุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มีคำสั่งในการควบคุมการทำงานของชุดหุ่นยนต์ GoGo Board โดยจะมีประโยชน์มากเมื่อนำไปใช้กับบอร์ดใหม่ที่ชื่อ PiTopping ซึ่งคือ GoGo Board รุ่นดัดแปลงย่อส่วนให้ขี่อยู่บน Raspberry Pi ได้ แต่ปัญหาที่พบคือ Scratch รุ่นที่ปรับปรุงนี้ไม่สามารถรันบน Raspberry Pi ได้ จึงเป็นปัญหาทำให้โครงการนี้ชะงักไประยะหนึ่ง แต่ถึงวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงนำวิธีการมาเรียบเรียงไว้ที่นี่