gogo board


บันทึกแนวการจัดแข่ง GoGo Cup

การจัดแข่ง GoGo Cup หรือการแข่งเขียนโปรแกรมควบรถหุ่นยนต์ให้วิ่งไปทำภาระกิจต่างๆ ที่กำหนด เป็นกิจกรรมยอดนิยมกิจกรรมหนึ่งของห้อง LIL เวลาทำค่าย แต่ถึงแม้จะทำมาหลายรอบแล้วก็มักลืมรายละเอียดที่สำคัญหลายอย่างไป อย่างวันนี้จัด GoGo Cup ให้กับกลุ่มสามเณร ก็พบว่าลืมแนวทางสำคัญไปหลายอย่าง จึงอยากเขียนไว้เพื่อให้คราวหน้าจะทำได้ดีขึ้นมีการเตรียมที่พร้อมขึ้น ภาระกิจ ภาระกิจที่ 1 – บังคับรถเป็นเส้นตรงให้ชนลูกบอลหมายเลข 1 ล้ม โดยรถไม่ตกจากสนาม ภาระกิจที่ 2 – บังคับรถให้เลี้ยวซิกแซกไปชนลูกบอลหมายเลข 2 โดยห้ามชนหมุดที่วางไว้หรือตกจากสนาม ภาระกิจที่ 3 -บังคับรถให้ไปชนลูกบอลหมายเลข 3 โดยตำแหน่งของบอลจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่แข่ง โดยผู้แข่งสามารถวางแถบสีดำในตำแหน่งที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบอกทางให้กับรถผ่านทางการใช้เซ็นเซอร์ กำหนดให้รถเลี้ยวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ข้อแนะนำ เวลาที่ใช้ทำภาระกิจอย่างง่าย 3 ภาระกิจ คือ วิ่งเป็นเส้นตรง, ซิกแซก, และการใช้เซ็นเซอร์เล็ง มักใช้เวลาครึ่งวันในการแข่ง ถ้ามีการประกอบรถด้วยก็จะนานกว่านั้น  ควรกำหนดหมายเลขกลุ่มให้กับผู้แข่งขัน และสร้าง Google […]


Tinker

Tinker คือ เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์โกโกบอร์ด ในรูปแบบของ Block Programming โดยเน้นการใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยการลากวางบล็อคคำสั่งมาประกอบกันเป็นชุดโปรแกรมควบคุมสั่งงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรม


Python Module สำหรับ Download Logo binary code ลงไปยัง GoGo Board

โปรเจกเล็กๆ นี้พัฒนาขึ้นมาด้วยเหตุผลสองอย่างครับ ประการแรกคือตอนนี้ที่ lab กำลังพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมสำหรับ GoGo Board ตัวใหม่ซึ่งเป็น Web Application (ชื่อ tinker) ซึ่งการที่มันจะโหลดโปรแกรมลง GoGo Board ได้นั้นจะต้องมีโปรแกรมตัวกลางช่วยรับค่าจาก Web App ผ่านทาง Web Socket แล้วส่งต่อไปยัง GoGo Board ผ่านทาง Serial Port ซึ่งตัวกลางที่ว่าคือเจ้า Python โมดูลตัวนี้นั่นเอง ส่วนเหตุผลที่สองที่พัฒนามันขึ้นมานั้นเป็นเพราะคันมือ นานๆ จะมีเวลาว่างได้เขียนโปรแกรมสักที ประกอบกับกำลังประทับใจกับความตรงไปตรงมาของภาษา Python เป็นแรงผลักดันให้ใช้เวลาครึ่งวันนั่งทำ การโหลด Logo Binary Code เจ้า Binary Code ที่ว่านี้คือ Code ที่ผ่านการ compile มาจาก Logo Compiler […]