ค่ายอิคิวซัง รุ่นที่ 1

“การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 14-17 มิถุนายน 2556   จัดเตรียมชุด GoGo Board จำนวน 25 ชุด                     ชุดหุ่นยนต์เดินตามเส้น  25 ชุด                   วัสดุ-อุกปรณ์ในการทำโครงงานต่างๆ โดยในวันที่ 14 มิ.ย. เปิดอบรม และการใช้GoGo Bord เบื้องต้น วันที่ 15 มิ.ย. กิจกรรมเขียนเกมด้วย Scratch […]


VDO Auto Light (7-11)

โครงการ Auto Light เป็นหนึ่งในLIL Summer  Project 2013 เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง ปัญญาภิวัฒน์จ.ลำปาง กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อการประหยัดไฟภายในร้าน7-11 ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้คิดค้นทำระบบควบคุมการเปิด/ปิดไฟภายในร้าย7-11ขึ้น http://www.youtube.com/watch?v=qBYJunykxGA&feature=youtu.be    


เสื้อLIL summer 2013

  เสื้อยืดคอกลมสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วม LIL Summer Project 2013 มีProjectดังนี้ – I/O Blocks – Home Automation – Soil Tester – Auto Light (7-11) หน้า หลัง    


หุ่นยนต์ GoGo Cup

ออกแบบหุ่นยนต์,สั่งตัดเลเซอร์ ในชุดหุ่นยนต์ GoGo Cup ประกอบไปด้วย   – ฐานไม้อัด(ใหญ่)     1 ชิ้น – ฐานไม้อัดล่าง         1 ชิ้น – ล้อ                         1 อัน – ฉากพลาสติก          4 ชิ้น – เหล็กฉาก         […]


กล่องไฟสตูดิโอ

  เครื่องมือ(Tools) 1. สว่าน 2. เลื่อย 3. มีดคัตเตอร์ 4. ไม้บรรทัด วัสดุ(Materials) 1. เหล็กฉาก 1.2 cm. ยาว 40 cm. 2 ชิ้น ยาว 50 cm. 3 ชิ้น 2. น๊อต 3 mm.  34 ตัว 3. ฟิวเจอร์บอร์ดใส ขนาด  35 x 50  1 แผ่น ขนาด  40 x 50  2 แผ่น 4. แท่งไม้ หนา 1.2 cm. […]


บันทึกแนวการจัดแข่ง GoGo Cup

การจัดแข่ง GoGo Cup หรือการแข่งเขียนโปรแกรมควบรถหุ่นยนต์ให้วิ่งไปทำภาระกิจต่างๆ ที่กำหนด เป็นกิจกรรมยอดนิยมกิจกรรมหนึ่งของห้อง LIL เวลาทำค่าย แต่ถึงแม้จะทำมาหลายรอบแล้วก็มักลืมรายละเอียดที่สำคัญหลายอย่างไป อย่างวันนี้จัด GoGo Cup ให้กับกลุ่มสามเณร ก็พบว่าลืมแนวทางสำคัญไปหลายอย่าง จึงอยากเขียนไว้เพื่อให้คราวหน้าจะทำได้ดีขึ้นมีการเตรียมที่พร้อมขึ้น ภาระกิจ ภาระกิจที่ 1 – บังคับรถเป็นเส้นตรงให้ชนลูกบอลหมายเลข 1 ล้ม โดยรถไม่ตกจากสนาม ภาระกิจที่ 2 – บังคับรถให้เลี้ยวซิกแซกไปชนลูกบอลหมายเลข 2 โดยห้ามชนหมุดที่วางไว้หรือตกจากสนาม ภาระกิจที่ 3 -บังคับรถให้ไปชนลูกบอลหมายเลข 3 โดยตำแหน่งของบอลจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่แข่ง โดยผู้แข่งสามารถวางแถบสีดำในตำแหน่งที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบอกทางให้กับรถผ่านทางการใช้เซ็นเซอร์ กำหนดให้รถเลี้ยวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ข้อแนะนำ เวลาที่ใช้ทำภาระกิจอย่างง่าย 3 ภาระกิจ คือ วิ่งเป็นเส้นตรง, ซิกแซก, และการใช้เซ็นเซอร์เล็ง มักใช้เวลาครึ่งวันในการแข่ง ถ้ามีการประกอบรถด้วยก็จะนานกว่านั้น  ควรกำหนดหมายเลขกลุ่มให้กับผู้แข่งขัน และสร้าง Google […]


ตู้เก็บของ และชั้นวางของฝาผนัง

เนื่องจากที่ผ่านมาทางห้องแล๊ปมีวัสดุ-อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆให้มีระเบียบ จึงได้ทำตู้เก็บของ และชั้งวางของเพื่อจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ได้มากขึ้นและมีระเบียบ ตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ชั้นวางของฝาผนัง  


การตกแต่งภูมิทัศน์ภายในห้องLIL lab

โครงการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในห้องLIL labดำเนินการ และแล้วเสร็จในช่วยภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการเสริมให้ห้องมีสีสันเหมาะสำหรับเป็นห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ – การซ่อมแซมผนังห้อง        – การทาสีภายในห้อง        – การพ่นสีเฟอร์นิเจอร์          ภาพก่อนตกแต่ง                                                      ภาพหลังตกแต่ง      […]


GoGo 4.1 Part 6 (GoGo board 4.1f)

รูปแสดง แผนผังวงจรของ gogo4.1f ต่อมาได้มีการศึกษา ทดลองพัฒนา วงจร Current limit ของ Servo Motor เพิ่มเติม โดยทำการทดสอบกับ Servo Motor รุ่น EMAX ES08A จำนวนสุงสุด 4 ตัว (R 0.25 ohm 1/2 W, Diode 1A) current limit 1 current limit 2 current limit 3 ผลการทดสอบ วงจร Current limit กับ Servo Motor Emax ES08A ผลดังตาราง   จะเห็นได้ว่า Current limit […]


GoGo 4.1 Part 5 (GoGo board 4.1e)

สิ่งที่ gogo4.1e เปลี่ยนแปลงไปจาก gogo4.1d – การเดินลายวงจรระบบไฟใหม่ จาก Diagram – ลด R 0 ohm ไป 4 ตัว   สิ่งที่ gogo4.1e เปลี่ยนแปลงไปจาก gogo4.0e ปุ่ม Run เปลี่ยนเป็นปุ่มใหญ่ 12 mm และย้ายมาอยู่ที่ขอบบอร์ด เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ Regulator 5V 3A แทน Regulator 5V 1A เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น ระบบไฟใหม่ แยกไปเป็น 3 ทาง : MCU, DC motor , Servo motor มี Current limit […]