Pi-Topping 3.2A

เพื่อให้ Pi-Topping สามารถใช้ Sensor Set V.2 ได้เช่นเดียวกับ GoGo Board 4.6A จึงได้มีการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็น Pi-Topping 3.2A ที่ปรับปรุงวงจร Analog Sensor Pi-Topping 3.2A       สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Pi-Topping 2.5B สู่ Pi-Topping 3.2A – แก้ไขวงจร Analog Sensor โดยใช้หลักการ Voltage Divider ซึ่งทำให้สามารถใช้ Analog Sensor แบบ +5V ได้ – เพิ่ม C 10uF ในระบบไฟของ Servo Motor เพื่อป้องกันการ Reset […]


Sensor Set V.2

เนื่องจาก GoGo Board 4.6A และ Pi-Topping 3.2A ได้มีการเปลี่ยนวงจร Analog Input ให้เป็นแบบ Pull down ซึ่งต้องมีการอัพเกรดชุด Sensor ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ ทั้ง GoGo Board 4.6A และ Pi-Topping 3.2A สามารถใช้งาน Sensor ตัวเดียวกันได้ และมีค่า Analog ที่ใกล้เคียงกัน จึงได้มีการพัฒนา Sensor Set V.2 ขึ้นมา โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ Male Wafer connector เช่นดียวกับ Sensor Port ของ GoGo Board 4.6A และ Pi-Topping 3.2A   Sensor Set V.2   […]


GoGo Board 4.6A

จาก GoGo 4.0e จนถึง GoGo 4.1G  ปรกติ Sensor Port และ DC Motor Port จะใช้เป็น Female Connector แบบธรรมดา ซึ่งพบปัญหาคือ ตัว Sensor Connector และ DC Motor Connector ที่ใช้จะเป็นแบบ Male Connector นั้นหลุด หรือ เสีย เนื่องมากจากการบัดกรีไม่ดี หรือ สายขาดบ่อย จึงเกิดเป็นคำถาม ว่า เราควรจะเปลี่ยน Sensor Port และ DC Motor Port เป็นแบบไหน จึงจะมีความแข็งแรง และไม่เสียง่าย ? ซ้าย GoGo 4.1e […]


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor)

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor) เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับโครงงานทีต้องการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยสามารถใช้ได้กับ Sensor Port ของ Pi-Topping หรือ Micro controller อื่นๆ ได้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Motion sensor ฐานยึด Motion sensor PIR Board สำหรับต่อระหว่าง Motion sensor กับ Pi-Topping RJ-11 to Wafer Sensor Adapter (สายต่อ PIR Board กับ Pi-Topping) ภาพ Motion sensor จาก www.es.co.th คุณสมบัติของ Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะไม่เกิน 10 เมตร ตรวจจับความเคลื่อนไหว 55 […]


การทำ Scratch รุ่นปรับปรุงให้ใช้งานได้บน Raspberry Pi

เนื่องจากทางห้องวิจัย LIL ได้พัฒนาโปรแกรม Scratch รุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มีคำสั่งในการควบคุมการทำงานของชุดหุ่นยนต์ GoGo Board โดยจะมีประโยชน์มากเมื่อนำไปใช้กับบอร์ดใหม่ที่ชื่อ PiTopping ซึ่งคือ GoGo Board รุ่นดัดแปลงย่อส่วนให้ขี่อยู่บน Raspberry Pi ได้ แต่ปัญหาที่พบคือ Scratch รุ่นที่ปรับปรุงนี้ไม่สามารถรันบน Raspberry Pi ได้ จึงเป็นปัญหาทำให้โครงการนี้ชะงักไประยะหนึ่ง แต่ถึงวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงนำวิธีการมาเรียบเรียงไว้ที่นี่


Wafer sensor set

เนื่องจาก Pi-Topping 2.5B มีการออกแบบให้ Sensor Port (Input port) และ Motor Port (Output port) ใช้ Connector แบบ Wafer connector เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน ในการเชื่อมต่อระหว่าง Pi-Topping กับ Input port และ Output port นั้นเอง ซึ่งจำเป็นต้องมี Input / Output แบบใหม่ ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ Wafer connector ด้วยเช่นกัน Pi-topping 2.5B ทางทีมงานจึงได้วิจัยและ พัฒนา Input / Output แบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า Wafer Sensor ซึ่ง Wafer […]


Pi-Topping 2.5B

จากปัญหาด้าน Hardware ของ Pi-Topping 2.0D คือ – การติดต่อระหว่าง Pi-Topping กับ Raspberry Pi มีปัญหา – Infrared ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก ขา Infrared สลับกัน – Analog sensor ค่าไม่นิ่ง เมื่อได้ทำการแก้ไข ข้างต้นแล้ว จึงได้พัฒนา Pi-Topping 2.5B ออกมา Pi-Topping 2.5B ภาพการผลิต Pi-Topping 2.5B สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Pi-Topping 2.0D สู่ Pi-Topping 2.5B – เพิ่ม Pull up ขา Rx (UART) ด้วย R […]


Pi-Topping 2.0D

หลังจากที่ได้มีการทดสอบการใช้งาน Pi-Topping 1.0 ก็พบปัญหามากมาย จึงได้มีการพัฒนา Pi-Topping 2.0D ออกมาเป็นรุ่นที่สอง โดยปรับปรุงหลายๆ ส่วน ภาพแสดง Pi-Topping 2.0D ประกบบน Raspberry Pi ซ้าย Pi-Topping 1.0 – ขวา Pi-Topping 2.0D สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Pi-Topping 1.0 สู่ Pi-Topping 2.0D – ระบบไฟที่ใช้ Regulator 3 ตัว ซึ่งทำให้อุปกรณ์มากเกินไป ลดเหลือ Regulator 3.3V เพียงแค่ตัวเดียว โดยสามารถเลือกรับ +5V จาก micro USB หรือ รับ +5V ทาง Raspberry Pi […]


GoGo 4.1 Final (GoGo board 4.1G)

GoGO4.1G GoGo 4.1 G ได้มีการเพิ่มรูยึด ลังถ่าน AA จำนวน 6 ก้อน (ลังละ 3 ก้อน ใช้ 2 ลัง) จึงต้องมีการเดินลายวงจรเพื่อเว้นที่ว่างให้รูยึด ลังถ่าน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรแต่อย่างใด   GoGo 4.1G (Top)                                              GoGo 4.1G (Back) การทดสอบ DC […]