ระบบช่วยวิเคราะห์ประเภทของดินสำหรับงานชลประทาน


ที่มาของโครงงาน

โครงงานนี้เป็นความร่วมมือกับกรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องการอุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์คุณสมบัติของดินที่จะใช้ในการสร้างเขื่อน ซึ่งในปัจจุบันการทดสอบใช้เวลานานและมีความผิดพลาดสูง โดยแนวคิดของอุปกรณ์นี้คือจะดัดแปลงเครื่องขูดดินของทางกรมชลประทานโดยติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงสันสะเทือนเพื่อวิเคราะห์ดูว่าค่าจากเซ็นเซอร์สามารถนำไปใช้ในการบอกประเภทของดิน

หลักการ

โครงงานนี้จะใช้ดินที่ทำการอัดจนแน่น มาแล้ว หลังจากนั้น จะทำการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ขูดผิวของดิน โดยจะมีเซ็นเซอร์ วัดความสันสะเทือนติดอยู่ที่ปลายของอุปกรณ์ขูด ซึ่งจะมีหน้าตาเป็นแท่งเหล็ก เมื่อขูดพื้นผิวของดินไปแล้ว จะนำค่าที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อหา ประเภทของดิน โดยมีความเชื่อว่า ดินแต่ละชนิดจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ต่างกัน จึงสามารถนำมาแยกชนิดของดินได้

  1. บอร์ดที่เชื่อมต่อเข้ากับเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน – บอร์ดนี้จะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์แล้วส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคาระห์
  2. เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน – จะต้องออกแบบรูปแบบการติดตั้งเพื่อให้อ่านค่าแรงสั่นสะเทือนจากการขูดดินตัวอย่างได้ดีที่สุด

 

วิดีโอแนะนำโปรเจค

http://www.youtube.com/watch?v=28JR-0_a330&feature=youtu.be

 

ตัวอย่างเครื่องขูดดิน

Untitled

 

บล็อกไดอาแกรม

bdg

จากดินที่ทำการอัดเรียบร้อยแล้ว นำมาขูดโดยเครื่องขูดที่ทำการติดเซนเซอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว เซซนเซอร์จะส่งค่าออกมา แล้วนำไปสร้างกราฟ ประมวลผลการทดลอง

หัวขูด เพื่อทดสอบดิน

 ตัวขูด

 

เซนเซอร์วัดผล <Piezo sensor>

รูปภาพ1

 

รูปแสดงการติดตั้งเซนเซอร์กับหัวขูด

20130312_011730

 

กราฟแสดงผลการทดลอง

 

-กราฟขณะที่ยังไม่ได้ขูดพื้นผิว

ยังไม่ได้ขูด

Min. = 506  Max. = 514 ค่าเฉลี่ย = 511.1538    SD =

-กราฟขูดดินแบบผิวบาง(แรงกดบนหน้าดินปานน้อย)

ดิน1

Min. = 504  Max. = 517 ค่าเฉลี่ย = 510.3023    SD = 3.239786

-กราฟขูดดินแบบผิวปานกลาง(แรงกดบนหน้าดินปานกลาง)

ดิน 2

Min. = 483  Max. = 522 ค่าเฉลี่ย = 511.5    SD = 7.08949

-กราฟการขูดดินแบบผิวลึก(แรงกดบนหน้าดินมาก)

ดินผิวลึก

 

Min. = 478  Max. = 526 ค่าเฉลี่ย = 513.4368    SD = 8.842634

-กราฟการขูดไม้อัด

ไม้อัด

Min. = 504  Max. = 519 ค่าเฉลี่ย = 511.3939    SD = 3.051018

 

-กราฟการขูดสก๊อตไบท์

scottbite

Min. = 496  Max. = 518 ค่าเฉลี่ย = 510.2034    SD = 3.458022

 

schematic ของ pcb ที่ใช้งาน

Schematic PIC18F2550 Master

 

 

รูปภาพ ชิ้นงาน

 

301590_437694852977268_8100565_n

 

ภาพสมาชิก

ชนน วุฒิเดชารักษ์ 520610365

นุป

 

นริศภูมิ สอนแก้ว 520610404

doE

พีรพล บุญสม 520610437

แบงค์