แนะนำโปรแกรม PIC-C


PIC-C เป็น Compiler ภาษา C ที่มาพร้อมกับ IDE ที่มีช่วยในการแก้ไข และมีเครื่องมือให้ใช้พอสมควร หน้าตาโดยรวมของโปรแกรมแสดงไว้ในภาพต่อไปนี้

picc overview

เมื่อติดตั้งโปรแกรม PIC-C เรียบร้อยแล้ว วิธีทดลองใช้ที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือการเปิดไฟล์ตัวอย่าง helloworld.c ขึ้นมา โดยตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นโปรแกรมอย่างง่ายที่จะทำงานสองอย่างคือ

  1. ส่งข้อความ “Hello world” ตามด้วยตัวเลขที่นับขึ้นเรื่อยๆ มายังคอมพิวเตอร์ – นักศึกษาสามารถดูข้อความนี้ได้โดยใช้โปรแกรม Firmware Downloader
  2. กระพริบไฟ LED บนวงจรที่ต่อกับขา B6 ของ PIC ทุกๆ 1000 ms (1 วินาที)

การใช้งานโปรแกรมนี้เริ่มด้วยการ Compiler โปรแกรมจากภาษา C ให้เป็นไฟล์ภาษาเครื่อง (Hex file) ซึ่งคำสั่งนี้อยู่ใต้เมนู Compile (key ลัดของการ Compile คือ F9)

หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาด การ Compiler ก็จะไม่ผ่านและจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมาให้แก้ไข

เมื่อได้ HEX ไฟล์แล้ว ก็จะต้องนำไฟล์นี้ไปอัดลงบนตัว PIC โดยใช้ PIC Burner หรือผ่านทาง Bootloader