การอัดโปรแกรมลง PIC โดยใช้ PIC Burner


PIC Burner เป็นอุปกรณ์พิเศษซึ่งทำหน้าที่อัดโปรแกรมที่เราเขียนและคอมไพล์แล้วลงไปใน PIC วิธีนี้จำเป็นต้องถอด PIC ออกจากวงจรแล้วนำมาวางบนเครื่อง Burner ซึ่งอาจไม่สะดวกนักถ้าต้องอัดโปรแกรมบ่อยๆ (เช่นในช่วงที่กำลัพัฒนาและทดสอบโปรแกรม) นอกจากนั้นยังต้องหาซื้อเครื่อง burner ด้วย แต่ข้อดีคือจะสามารถอัดโปรแกรมได้ค่อนข้างแน่นอน โอกาสผิดพลาดน้อย เมื่อเทียบกับวิธีการใช้ Bootloader

วิธีอัดโปรแกรมโดยใช้ PIC Burner มีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม PIC Kit 2 – โปรแกรมนี้ใช้ควบคุมการอัดโปรแกรมที่ใช้เครื่อง Burner ที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน PIC KIT 2 ของบริษัท Microchip ซึ่งคือผู้ผลิด PIC นั่นเอง ในวิชานี้เราจะใช้เครื่อง Burner ตามมาตรฐานนี้
  2. วาง PIC ที่ต้องการเขียนโปรแกรมลงบน Socket ของเครื่อง Burner และล๊อกให้เข้าที่ ขอให้ดูทิศการวาง PIC ให้ดี
  3. เลือกเมนู Tools แล้วคลิกที่  Check Communication – ขั้นตอนนี้จะทำให้ Burner ค้นหาดูหมายเลขรุ่นของ PIC ที่วางไว้ และจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอหลักที่ส่วน “Device:”
  4. เปิดไฟล์ที่ต้องการจะอัดโดยเลือกเมนู File และคลิกที่ Import Hex แล้วเปิด Hex ไฟล์ที่ต้องการขึ้นมา (Hex ไฟล์คือไฟล์ binary ที่ได้จากการ compile โปรแกรมภาษา C)
  5. กดปุ่ม Write ในหน้าจอหลักของโปรแกรมเพื่ออัด Hex ไฟล์ที่เลือกไว้ลงไปบน PIC