การใช้งาน Clock Module ด้วยภาษา LOGO


rtc white bg small

 

คุณสมบัติ

สามารถเรียกดู วัน/เดือน/ปี และ ชั่วโมง/นาที/วินาที  ในเวลาปัจจุบันได้

date : บอกวัน 1-31
month : บอกเดือน 1-12
year : บอกปี เป็น ค.ศ เช่น 2013 = 13
hour : บอกชั่วโมง 0-23
minute : บอกนาที 0-59
second : บอกวินาที 0-59

 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

to hourlyBeep
forever [ 
		  if minute = 0 and second = 0 [
     beep 
   ]
		  wait 10
]
end

โปรแกรมนี้จะ ส่งเสียง beep ทุกๆ ต้นชั่วโมง  (ถ้า นาที  = 0 และ วินาที = 0)

 

to Motor
forever [ 
      ifelse hour = 8 [a, on][a,off]
]
end

โปรแกรมนี้ จะเปิด Motor a ตั้งแต่ 8 โมง 0 นาที จนถึง 8 โมง  59 นาที
ถ้าเวลานอกจากนี้ Motor a ก็จะปิด