คลังความรู้ Raspberry Pi


การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างกับกับ Raspberry Pi

การ plot ตำแหน่งพิกัดลงบน Google Map โดยใช้ Python อย่างง่าย

โครงงานที่มีการใช้ GPS ในการบันทึกตำแหน่งเพื่อติดตาม หรือประเมินการเดินทาง ย่อมต้องมีการนำจุดพิกัดไปนำเสนอในรูปของแผนที่ บทความนี้จะนำเสนอวิธีการ plot ตำแหน่งพิกัดลงบน google maps อย่างง่าย โดยใช้ภาษา python

การบันทึกตำแหน่งพิกัดจากอุปกรณ์ USB GPS โดยใช้ภาษา Python

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน USB GPS ผ่านทางภาษา Python บนระบบปฏิบัติการ Linux (รวมถึง Raspberry Pi ด้วย) เพื่อให้สามารถอ่านค่าพิกัดปัจจุบันและบันทึกไว้ในไฟล์เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ตรวจสอบและจดจำลายนิ้วมือ (Finger Scan FPO-001V2) ด้วยภาษา Python

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน Finger scanผ่านทางภาษา Python เพื่อให้สามารถจดจำ และระบุลายนิ้วมือ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นขั้นต่อไป

รับ-ส่ง SMS ง่ายๆ ด้วย AirCard บน Raspberry Pi

บทความนี้จะแนะนำและแสดงตัวอย่างการรับส่งข้อความ SMS อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงงานที่ต้องการใช้ความสามารถนี้

การใช้ Optical Mouse เป็นเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่แกน X และ Y โดยใช้ Raspberry Pi

บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ Optical เมาส์วัดระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y บนคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi

การเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้งานกล้อง Web Cam เบื้องต้น

Web Cam เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีประโยชน์มากในการทำโครงงาน โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเช่น Raspberry Pi ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้มากมาก บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเขียนโปรแกรม Python อย่างง่ายเพื่อใช้งาน Web Cam

การเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่าย

บทความนี้จะแนะนำวิธีการต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ RFID ด้วยภาษา Python

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเขียนโปรแกรม Python เพื่อควบคุมอุปกรณ์ RFID รุ่น SL500

ตรวจสอบใบหน้าโดยใช้ Raspberry Pi + Webcam

มีโครงงานหลายชิ้นที่ได้สอบทีมงาน LIL ว่าจะสามารถใช้ Raspberry Pi ในตรวจสอบว่ามีใบหน้าคนอยู่ในภาพที่ได้จาก webcam หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นก็พบว่าสามารถทำได้ไม่ยากจึงได้นำมาเรียบเรียงไว้