ค่ายอิคิวซัง รุ่นที่ 1


“การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 14-17 มิถุนายน 2556

IMG_0069

 

จัดเตรียมชุด GoGo Board จำนวน 25 ชุด

 

                  ชุดหุ่นยนต์เดินตามเส้น  25 ชุด

                  วัสดุ-อุกปรณ์ในการทำโครงงานต่างๆ

โดยในวันที่ 14 มิ.ย. เปิดอบรม และการใช้GoGo Bord เบื้องต้น

DSC03326

วันที่ 15 มิ.ย. กิจกรรมเขียนเกมด้วย Scratch และGoGo Bord

DSC03341

วันที่ 16 มิ.ย. กิจกรรม GoGo Cup ,แนะนำซุ้มวิศวกรรม แบ่งกลุ่มคิดโครงงาน

DSC03334    DSC03348

วันที่ 17 มิ.ย. นำเสนอโครงงาน ปิดการอบรม

DSC03354

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *