Daily Archives: November 19, 2014


นักศึกษา ป.ตรีนำเสนอผลงาน I/O Blocks ณ มหาวิทยาลัย Stanford USA

ผลงานนักศึกษา ป.ตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกาให้ไปนำเสนอผลงานเชิงสาธิต ในงานประชุมวิชาการ FabLearn 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ Stanford ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้มี ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เป็นผู้นำทีมในครั้งนี้