วิจัยค้นคว้า


ถ้าคุณเป็นวิศวกร คุณจะใช้ชิพอะไรทำ IoT ดี? รีวิว SoC จากค่ายต่างๆ 1

โดย ดร.อานันท์ (โรเจอร์) สีห์พิทักษ์เกียรติ เกริ่นนำ Internet of Things (IoT) เป็นกระแสที่กำลังดังในช่วงนี้ ประกอบกับผมบังเอิญไปเกี่ยวข้องกับโครงการที่ต้องพัฒนา Platform ที่ดูยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือ IoT (จริงๆ ตอนแรกไม่ได้คิดจะไปยุ่งเลย) เลยตัดสินใจสำรวจดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างในตลาดปัจจุบันก่อนที่จะลงทุนลงแรงมากไปกว่านี้ โดยโจทย์ผมมีดังนี้ ต้องสามารถเขียน Firmware เองได้ (AT Command ไม่เอา) ถ้าให้ดีอยากได้ System on a chip (SoC) คืออุปกรณ์ส่วนวิทยุกับไมโครคอนโทรเลอร์ควรรวมอยู่ในชิพเดียวกันไปเลย เครือข่ายไร้สายต้องทำ Mesh Networking ได้ นั่นคือสามารถส่งต่อข้อมูลข้ามหลายๆ โหนดไปยังจุดหมายปลายทางได้ ดังนั้น wifi กับ bluetooth ตัดไปได้เลยเพราะเป็น Star Network ส่งข้อมูลได้ทอดเดียว (ข้อยกเว้นพอมีแต่ยังไม่ใช้กันกว้างขวางเท่าไหร่) ทำจำนวนมากได้ในราคาถูก (ซื้อ 100 ชิ้นราคาต่อชิ้นไม่เกิน […]


Home Automation System – ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารอัตโนมัติ

Home Automation System คือ ระบบที่สามารถควบคุมและรายงานสถานเปิด-ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารได้ผ่านทาง Web Application และ Web Site


การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ i3dbot

โปรแกรมที่ต้องใช้ NetFabb – ใช้ดูตัวอย่าง model ก่อนพิมพ์ Slic3r – ใช้แปลงไฟล์ STL ให้เป็น g-code [32 bit] [64 bit] Pronterface – ใช้อ่าน g-code และสั่งพิมพ์ ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ i3dBot 1. ติดตั้ง usb to serial driver หากจะใช้เครื่องของตนต่อกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติโดยตรง 2. เปิดไฟล์ STL (ไฟล์ 3D Model ที่ได้จากโปรแกรมขึ้นรูปต่างๆ) ในโปรแกรม NetFabb เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนพิมพ์ สามารถทำการแก้ไขแล้ว save เป็น STL ใหม่ได้ […]


การเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่าย

บทความนี้จะแนะนำวิธีการต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป


การเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้งานกล้อง Web Cam เบื้องต้น

Web Cam เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีประโยชน์มากในการทำโครงงาน โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเช่น Raspberry Pi ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้มากมาก บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเขียนโปรแกรม Python อย่างง่ายเพื่อใช้งาน Web Cam


การใช้ Optical Mouse เป็นเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่แกน X และ Y โดยใช้ Raspberry Pi

บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ Optical เมาส์วัดระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y บนคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi


รับ-ส่ง SMS ง่ายๆ ด้วย AirCard บน Raspberry Pi 2

บทความนี้จะแนะนำและแสดงตัวอย่างการรับส่งข้อความ SMS อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงงานที่ต้องการใช้ความสามารถนี้